सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ५० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाट माथिसम्मका गाडीमा फरक फरक कर बढाएका छन्।

पुनले ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएका छन्। अहिले उक्त क्षमताको गाडीको भन्सार १० प्रतिशत थियो भने अन्तशुल्क थिएन।

५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइएको छ। अहिले यस्ता गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क थियाे।

१०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइएको छ। अहिले यस्ता गाडीमा भन्सार २० प्रतिशत र अन्तशुल्क २० प्रतिशत थियाे।

२०१ किलोवाटदेखि ३०० सम्ममा गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइएको छ। यस्तै ३०१ माथिका विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइएको छ।